Disclaimer

Beiboer MB parts besteedt veel tijd en zorg aan de informatie die zij aanbiedt op haar website, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Beiboer MB parts. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van Beiboer MB parts zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van Beiboer MB parts. Beiboer MB parts is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze website of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.Door Beiboer MB parts per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

Beiboer MB parts staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.